Hôm nay ngày: 13/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012.
(29/10/2012)

Chiều ngày 25/10/2012, ông Trần Văn Chung-Chủ tịch UBND thị xã-Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì họp Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thị xã Đồng Xoài để thông qua nội dung tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và sơ kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012.

 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thị ủy thông qua nội dung tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phòng Kinh tế thị xã cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thông qua báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012. Nhìn chung, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã Đồng Xoài tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhưng kết quả đạt được chưa cao, công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới chưa được thực hiện sâu rộng nên sự hiểu biết và ý thức chấp hành trong nhân dân còn hạn chế; công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã còn rất chậm.

Ông Trần Văn Chung - Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo Hội nghị.
 Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã trong thời gian tới; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã và Ban QLDA xây dựng nông thôn mới các xã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến hành in ấn và phát tài liệu tuyên truyền cho nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới, nhằm giúp nhân dân hiểu được mục đích thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phối hợp triển khai thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tài liệu tuyên truyền phải viết ngắn gọn dễ hiểu, nêu rõ nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân và những việc nhân dân cần biết, cần bàn, cần thực hiện và có ví dụng cụ thể để chứng minh).
Tổ tư vấn, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới thị xã tiếp tục tập trung thời gian hướng dẫn Ban QLDA xây dựng nông thôn mới các xã để triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được thuận lợi và bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Tổ chức họp Tổ Tư vấn hướng dẫn xây dựng nông thôn mới để tập trung giải quyết những vướng mắc khó khăn và hướng dẫn Ban QLDA xây dựng nông thôn mới các xã thực hiện tốt hơn Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
Điều chỉnh, bổ sung và kiện toàn Tổ tư vấn, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới thị xã để phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Tư vấn.

Về công tác triển khai các công trình XDCB phải thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục, phải đảm bảo chặt chẽ và có sự tham gia của cộng đồng dân cư để kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 

Bài và ảnh: Anh Mỹ.

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  258  259  260 [261] 262  263  264  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: